วันนี้มาสอนการเปลี่ยนหน่วยเมตรเท่ากับกี่นิ้ว ทั่วโลกจะม […]